Privacy verklaring

Donders & Bliksem vindt het zeer belangrijk om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. Met het doorgeven van uw contactgegevens geeft u ons toestemming deze te verwerken volgens de AVG. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Donders & Bliksem verzameld en waarvoor we deze gebruiken.

Alle gegevens welke door Donders & Bliksem worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, of op een of andere manier worden openbaar gemaakt.

Persoonsgegevens die Donders & Bliksem verwerkt:
Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij verwerken uw persoonsgegevens aangezien u gebruik maakt van onze diensten en u deze gegevens zelf aan ons verstrekt heeft.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens (woonadres of locatie evenement)
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Allergenen informatie (indien van toepassing)

Bovenstaande gegevens komen via het ‘offerte aanvraagformulier’ op de website bij ons binnen in de mailbox via de servers van het Nederlandse bedrijf Yourhosting. De gegevens worden door ons verwerkt, veilig opgeslagen en gebruikt voor het uitbrengen van offertes en het verwerken van facturen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is.
Wij raden ouders om bovenstaande reden aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@dondersbliksem.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het uitbrengen van offertes en het uitvoeren van bijbehorende boekingen voor cateringen. Na het versturen van het offerte aanvraagformulier of het contact formulier op de website worden uw gegevens enkel bewaard zolang als nodig voor een volledige afhandeling van het formulier.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Donders & Bliksem bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens: 7 jaar of zolang als naar de aard van het formulier nodig is voor een volledige afhandeling daarvan. Reden: Iedere ondernemer en dus ook wij zijn wettelijk verplicht de administratie 7 jaar te bewaren wegens de fiscale bewaarplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Wij verstrekken persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Uitschakelen Cookies
U kunt u afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u ook vinden in de instructies van uw internetbrowser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om u persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Donders & Bliksem en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dondersbliksem.nl.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan door gebruik van deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op door gebruik te maken van onderstaande contactgegevens.

Wanneer u nog vragen heeft die niet in onze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact.

Contactgegevens:
Donders & Bliksem VOF
Schout Boutenstraat 43,
6122 AS Buchten
Limburg - Nederland

info@dondersbliksem.nl
0031 (0) 6 14 21 38 12

Onze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op donderdag 13 september 2018.